طرح درس موضوع اعضای خانواده مطالعات سوم دبستان

طرح درس موضوع اعضای خانواده مطالعات سوم دبستان

طرح-درس-موضوع-اعضای-خانواده-مطالعات-سوم-دبستان

دانلود طرح درس موضوع اعضای خانواده مطالعات سوم دبستان،
در قالب Docx ,Pdf و در 14 صفحه.

بخشی از متن فایل:
اهداف کلی:
دانش آموزان با مفهوم خانواده و اندازه ی خانواده آشنا می شوند. (دانشی)
مهارت شناخت در مورد خانواده و اندازه ی خانواده در آنان تقویت می شود. (مهارتی)
 نسبت به یادگیری مطالب و مفاهیم درس جدید، از خود علاقه نشان می دهند. (نگرشی)
دانلود فایل

طرح درس موضوع اعضای خانواده مطالعات سوم دبستان
طرح درس,طرح درس سوم,طرح درس ابتدایی,طرح درس سوم دبستان,طرح درس مطالعات ,طرح درس مطالعات سوم,طرح درس ابتدایی

طرح درس


دانلود فایل| |

تحقیق مديريت طرح

سایر گرایش های مدیریت