تحقیق ضوابط و مقررات طرح تفضيلي شهرستان بجنورد

تحقیق ضوابط و مقررات طرح تفضيلي شهرستان بجنورد

تحقیق-ضوابط-و-مقررات-طرح-تفضيلي-شهرستان-بجنورددانلود تحقیق با موضوع ضوابط و مقررات طرح تفضيلي شهرستان بجنورد،
در قالب Word و در 200 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب :
1    تعاريف   
2      موارد بهره برداري از زمين   
3      مسكوني   
4      مختلط   
5     آموزشي   
6      آموزش فني و حرفه‌اي و كار و دانش   
7      آموزش عالي   
8      فرهنگي   
9      ورزشي   
10      درماني و بهداشتي   
11      بهزيستي   
12      پارك و فضاي سبز عمومي   
13      اداري   
14      جهانگردي و پذيرايي   
15     سياحتي و تفريحي   
16      تأسيسات و تجهيزات شهري    
17     نمايشگاه و بازار روز   
18     پايانه مسافربري   
19      مجتمع خدمات فني   
20      پارك صنعتي   
21      پارك موتوري   
22      انتظامي   
23      انبارداري   
24      پاركينگ عمومي   
25      باغ و زمين زراعي   
26      حريم سبز   
27      منطقه حفاظتي تاريخي   
28    ضوابط تفكيك ، حجم و ارتفاع ساختمان   
29    قطعات مسكوني   
30    تجاري و مختلط    
31    آموزشي    
32    درماني و بهداشتي   
33    بهزيستي   
34    فرهنگي     
35    مذهبي   
36    ورزشي   
37    پارك و فضاي سبز عمومي   
38    اداري   
39     جهانگردي و پذيرايي   
40    سياحتي و تفريحي   
41    تأسيسات و تجهيزات شهري   
42    نمايشگاه و بازار روز   
43    پايانه مسافربري   
44    مجتمع خدمات فني   
45    پارگ صنعتي   
46    پارك موتوري   
47    انتظامي   
48    انبارداري   
49    پاركينگ عمومي   
50    باغ و زمين زراعي   
51    حفاظتي و تاريخي   
52    ضوابط معماري ساختمان   
53    ابعاد و تناسب قطعات   
54    تراكم و محاسبات آن   
55    ارتفاع   
56    ابعاد حياط خلوت و فضاي باز   
57    نحوه استقرار بنا در زمين   
58    نورگير و فضاي باز   
59    نورگيري و تهويه   
60    بازشوها   
61    تأسيسات روي بام   
62    نماسازي   
63    طبقه بندي راهها و دسترسي‌ها و ضوابط مربوطه   
64    طبقه بندي راهها    
65    دوربرگردان   
66    پيشامدگي مجاز در گذرها   
67    عرض پياده رو   
68    دسترسي قطعات   
69    مقررات پخ   
70    گذربندي   
71    پاركينگ   
72    مقررات مشترك   
73    قطعات و كاربريهاي ناهماهنگ   
74    قطعات تفكيك شده و به ثبت رسيده قبلي   
75    ساختمانهايي كه از قبل آغاز شده‌اند   
76    ادامه كار كاربريهاي ناهماهنگ   
77    شرايط ساختمان در زمينهاي واقع در تقاطع شبكه‌هاي ارتباطي   
78    مقررات مربوط به همجواري و دسترسي‌هاي مجاز كاربري‌هاي مختلف   
79    پاركينگهاي شهري   
80    ضوابط مربوط به پاركينگ انتظار و مسير سرويس در مورد ساختمانهاي    
عمومي پر تردد   
81    ضوابط مربوط به احداث پاركينگهاي مشترك و عمومي    
82    ضوابط مربوط به پاركينگهاي عمومي چند طبقه   
83    ضوابط مربوط به فضاهاي باز عمومي   
84    استفاده‌هاي مجاز   
85    ميزان محدوديت احداث ساختمان   
86    تأسيسات و تجهيزات لازم   
87    ضوابط مربوط به سازه‌هاي موقت   
88    پدافند غير عامل   
89    ضوابط مربوط به پله فرار و آسانسور    
90    ضوابط مربوط به اقامت موقت ( كمپينگ )   
91    ضوابط  حريم فرودگاه   
92    حريم هاي قانوني و ضوابط آنها   
93    حريم رودخانه‌ها و مسيلهاي فصلي   
94    حريم لوله‌هاي نفت   
95    حريم خطوط لوله گاز   
96    حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق   
97    حريم معابر   
98    حريم آثار تاريخي   
99    حريم چاههاي آب شهر   
100    مقررات عمومي    
101    ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع   
102    صنايع غذايي   
103    صنايع نساجي   
104    صنايع چرم    
105    صنايع سلولزي   
106    صنايع فلزي   
107    صنايع كاني غير فلزي   
108    صنايع شيميايي   
109    صنايع دارويي   
110    صنايع برق و الكترونيك   
111    صنايع كشاورزي   
112    مراكز خدماتي   
113    صورتجلسه سازمان حفاظت محيط زيست ( ضوابط استقرار صنايع )   
114    فهرست پروژه‌هاي مشمول ارزيابي زيست محيطي   
115    بخشنامه حريم لوله‌هاي  گاز   
116    ضوابط حريم و اراضي مجاور راهها در محدوده استحفاظي و حريم شهرها   
117    بخشنامه حريم رودخانه‌ها، درياچه‌ها و درياها   
118    بخشنامه ممنوعيت افزايش محدوده‌هاي مصوب شهري   
119    گزارش وزارت مسكن و شهرسازي براي جلوگيري از افزايش محدوده    

بخشی از متن تحقیق :
مواد اجرايي پياده‌روسازي:
ـ ضخامت قشرهاي خاكريز نبايد از  10 بيشتر شود. كوبيدن خاك بايد با ويبراتورهاي دستي تا تراكم 90% آشتو اصلاحي صورت گيرد.
ـ براي زيرسازي پياده‌رو با شفته آهكي، عيار متوسط آهك،  200 توصيه و حداقل مقاومت فشاري شفته 5/3 بر سانتيمتر در نظر گرفته مي‌شود.
ـ بتن درجا براي ساخت روسازي پياده روها بصورت دال بتني يا فرش بتني ايجاد مي‌شود. به واسطه محدوديت‌هاي دال بتني در حفاري و مرمت معابر، استفاده از فرش بتني ارجح است. در صورت استفاده از رويه‌هاي بتني، در قسمتهاي مستقيم بايد حداقل در هر 15 متر طول، يك درز انبساط اجرا شود و در صورتيكه عرض جاده از 5 متر بيشتر شود، تعبيه يك درز انبساط طولي نيز الزامي است.
ـ فرش موزائيكي يا سيماني، كفپوشي متشكل از مصالح سنگي و سيماني است كه بصورت درجا يا پيش‌ساخته قابل اجرا براي روسازي پياده روها مي‌باشد. موزائيك از دو قشر رويه و آستر تشكيل مي‌شود و لازم است سطح رويه آن كه در معرض سايش قرار دارد، مقاومت كافي داشته باشد. فرش كف بايد حداقل داراي شيبي معادل 2% به سمت باغچه‌ها، خروجي‌ها، سيستم‌هاي جمع‌آوري آب باران و فاضلاب باشد. ملات نصب اين پوششها، ماسه سيمان يا ملات باتارد است. درجه حرارت محل نصب نبايد از 5 درجه سانتيگراد كمتر باشد.
ـ حداكثر عرض درزهاي اجرايي و انبساطي سطح پياده روها 13 ميليمتر بوده و مواد پركننده و مواد پركننده آن حتي الامكان هم سطح پياده رو باشد.
...
دانلود فایل

تحقیق ضوابط و مقررات طرح تفضيلي شهرستان بجنورد
ضوابط و مقررات طرح تفضيلي شهرستان بجنورد, دانلود تحقیق ضوابط و مقررات طرح تفضيلي شهرستان بجنورد, پاورپوینت ضوابط و مقررات طرح تفضيلي شهرستان بجنورد, تحقیق در مورد ضوابط و مقررات طرح تفضيلي شهرستان بجنورد, تحقیق درباره ضوابط و مقررات طرح تفضيلي شهرستا,,,

جغرافیا


دانلود فایل| |