طرح درس مقایسه اعداد سه رقمی ریاضی دوم دبستان

طرح درس مقایسه اعداد سه رقمی ریاضی دوم دبستان

طرح-درس-مقایسه-اعداد-سه-رقمی-ریاضی-دوم-دبستان

دانلود طرح درس موضوع مقایسه اعداد سه رقمی ریاضی دوم دبستان،
در قالب Docx ,Pdf و در 7 صفحه.

بخشی از متن فایل:
حیطه شناختی:
دانش آموز دو عدد سه رقمی را با یکدیگر مقایسه می کند و به ارزش رقم ها پی می برد.
دانش آموز به کمک چینه دسته­ های صدتایی و ده­تایی درست می کند و به یکدیگر تبدیل می کند.
دانش آموز عدد سه رقمی را بسازد و گسترده ­ی یک عدد سه رقمی را می تواند به نمایش گذارد.
دانش ­آموز می تواند از روی سکه عدد سه رقمی را بیان کند.
دانش­ آموز می تواند با مهارت کلامی عدد سه رقمی را تعریف و بازنمایی کند.
دانش ­آموز شیوه ­ی مقایسه ­ی اعداد سه رقمی را با استدلال توضیح می ­دهد.
حیطه مهارتی:
دانش­ آموز دو عدد سه رقمی را از روی شکل، تصویر چینه، از روی جدول با هم مقایسه می کند.
دانش ­آموز عدد سه رقمی را از جدول ارزش مکانی استخراج می­کند.
دانش ­آموز می تواند اعداد سه رقمی را بخواند و با هم مقایسه کند.
حیطه نگرشی:
دانش ­آموز به سوالات کتاب با علاقه پاسخ می­دهد.
دانلود فایل

طرح درس مقایسه اعداد سه رقمی ریاضی دوم دبستان
طرح درس,طرح درس دوم,طرح درس ابتدایی,طرح درس دوم دبستان,طرح درس ریاضی,طرح درس ریاضی دوم,طرح درس ابتدایی

طرح درس


دانلود فایل| |

تحقیق مديريت طرح

سایر گرایش های مدیریت