طرح درس خانه ها باهم تفاوت دارند مطالعات سوم دبستان

طرح درس خانه ها باهم تفاوت دارند مطالعات سوم دبستان

طرح-درس-خانه-ها-باهم-تفاوت-دارند-مطالعات-سوم-دبستان

دانلود طرح درس موضوع خانه ها باهم تفاوت دارند مطالعات سوم دبستان،
در قالب Docx ,Pdf و در 3 صفحه.

بخشی از متن فایل:
اهداف جزئی:
آشنایی دانش آموزان با خانه های مناطق خشک و پر باران
شناخت خانه های آپارتمانی
شناخت خانه های روستایی
تفاوت انواع خانه ها

اهداف رفتاری
شکل خانه ها را در نواحی مختلف جغرافیایی با هم مقایسه کنند.
خانه های نواحی مختلف را با توجه به شکل ،فرم ونوع مصالح تشخیص دهند.
خانه های مناطق خشک و پرباران را باهم مقایسه کند.
دانلود فایل

طرح درس خانه ها باهم تفاوت دارند مطالعات سوم دبستان
طرح درس,طرح درس سوم,طرح درس ابتدایی,طرح درس سوم دبستان,طرح درس مطالعات,طرح درس مطالعات سوم,طرح درس ابتدایی

طرح درس


دانلود فایل| |

تحقیق مديريت طرح

سایر گرایش های مدیریت