تحقیق مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی برنج

تحقیق مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی برنج

تحقیق-مصرف-بهینه-کود-گامی-در-جهت-خودکفایی-برنج

دانلود تحقیق مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی برنج،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 21 

بخشی از این تحقیق :
مقدمه
برنج (Oryza sativa L.)، بعد از گندم مهمترین محصول زراعی و غذای بیش از نیمی از مردم جهان است (15). سطح زیر کشت برنج بعد از گندم بوده ولی از نظر کالری تولیدی از سایر غلات بیشتر می باشد (17). استان مازندران با 237 هزار هکتار سطح زیر کشت برنج، مقام اول را در کشور به خود اختصاص داده است. این اراضی با 5/4 تن شلتوک در هکتار 44 درصد از کل تولید کشور را دارا می باشند. ارقام محلی 136 هزار هکتار و ارقام پرمحصول 101 هزار هکتار از اراضی را به خود اختصاص داده که عمدتاً طارم و ندا می باشد (15). نیاز ارقام مختلف برنج به عناصر غذایی متنوع بوده و با کم و بیش تفاوتهایی به بیش از 16 عنصر غذایی نیازمند است. لذا با عنایت به توان پتانسیل حاصلخیزی خاکهای شالیزاری، کسری این عناصر به نسبتی که مورد نیاز برنج می باشد بایستی در اختیار گیاه برنج گذاشته شود (17). 
در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت که با افزایش جمعیت مواجه اند ضرورت دارد که به توسعه بخش کشاورزی بیش از پیش توجه شود زیرا بایستی برای تأمین مواد غذائی و ارتقاء کیفیت آنها، ظرفیت تولید تا حد قابل توجهی افزایش یابد. این امر پس از بهبود و ارتقاء امر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با اصلاح روشهای به نژادی و به زراعی و استفاده از نهاده های کشاورزی امکان پذیر است. دستیابی به افزایش بازدهی به روشهای مختلف امکان پذیر می گردد که ساده ترین راه آن استفاده بهینه از کودها در خاک می باشد (16). به عبارت دیگر مصرف بهینه کود به عنوان یکی از عوامل محدود کننده، نقش کلیدی در افزایش عملکرد برنج ایفاء می کند (17).
دانلود فایل

تحقیق مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی برنج
مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی برنج, دانلود تحقیق مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی برنج, تحقیق در مورد مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی برنج, تحقیق مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی برنج, تحقیق درباره مصرف بهینه کود گامی در جهت خودکفایی ,,,

کشاورزی و زراعت


دانلود فایل| |