عایقهای حرارتی

عایقهای حرارتی

عایقهای حرارتی

عایق های حرارتی 47 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه تهيه محيط مناسب براي زندگي در فصول مختلف سال يك مسئله مهم است. انسان اوليه با شناختن آتش در كلبه ها و غارها،ايجاد گرماي غير سالم توام با دود، تااندازه اي خود را در زمستان سرد حفظ ميداشت و بعدها با گذاشتن دود كش،هدايت دود بخاري با ساخت اولين بخاري ديواري انجام گرفت.روميها به طريق بسيار جالبي،يعني گرم كردن كف ساختمانها بوسيله نصب كانالهاي دود محيط را گرم مي كردند،كه هنوز در بعضي از نقاط آثار آن باقي است.

دریافت فایل
عایقهای حرارتی
عایقهای حرارتی

عمران و معماری


دانلود فایل| |

عملیات حرارتی

سایر رشته های فنی مهندسی