دانلود تحقيق بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

دانلود تحقيق بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

دانلود تحقيق بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

عنوان تحقيق : بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران  مقدمه : صدور برگ تشخيص و محاسبه ماليات متعلقه هر مؤدى مالياتى (اعم از اشخاص حقيقى يا حقوقي) مکلف است پس از تکميل اظهارنامه مالياتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالياتى ذى‌صلاح تسليم و رسيد دريافت نمايد. حوزهٔ مالياتى ذى‌صلاح نيز تکليف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخيص درآمد مشمول ماليات و محاسبه ماليات منطقه اقدام نمايد. پس از...

جزئیات بیشتر / دانلود
دانلود تحقيق بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران
ایران,دانلود تحقيق,تحقيق,اظهارنامه مالیاتی در ایران,بررسی اظهارنامه مالیاتی,تحقيق بررسی اظهارنامه مالیاتی

حسابداری


دانلود فایل| |