خانه / بایگانی برچسب: منبر

بایگانی برچسب: منبر

غدیر بحث ششم (اهمیت حجهالوداع)

غدیر بحث ششم (اهمیت حجهالوداع) منبر مکتوب و آنلاین – غدیر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین… اللهم کن لولیک الحجهابن الحسن … بگو با مردم عالم علی کیست                        بگو دین جز تولای علی نیست بگو حکم علی نص کتاب است                       بگو خط علی اسلام ناب است بگو …

توضیحات بیشتر »

مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت

مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت منبر مکتوب و آنلاین – #محرم, سخنرانی, ماه ذی الحجه ۱٫ مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت سال دهم هجری بود، پیغمبر گروهی را برای تبلیغ فرستاد. برای مسیحی‌های نجران، آنها هم یک هیأتی را فرستادند. راه دعوت چند چیز است: ۱- …

توضیحات بیشتر »

غدیر بحث ششم (اهمیت حجهالوداع)

غدیر بحث ششم (اهمیت حجهالوداع) منبر مکتوب و آنلاین – غدیر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین… اللهم کن لولیک الحجهابن الحسن … بگو با مردم عالم علی کیست                        بگو دین جز تولای علی نیست بگو حکم علی نص کتاب است                       بگو خط علی اسلام ناب است بگو …

توضیحات بیشتر »

مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت

مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت منبر مکتوب و آنلاین – #محرم, سخنرانی, ماه ذی الحجه ۱٫ مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت سال دهم هجری بود، پیغمبر گروهی را برای تبلیغ فرستاد. برای مسیحی‌های نجران، آنها هم یک هیأتی را فرستادند. راه دعوت چند چیز است: ۱- …

توضیحات بیشتر »

غدیر بحث ششم (اهمیت حجهالوداع)

غدیر بحث ششم (اهمیت حجهالوداع) منبر مکتوب و آنلاین – غدیر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین… اللهم کن لولیک الحجهابن الحسن … بگو با مردم عالم علی کیست                        بگو دین جز تولای علی نیست بگو حکم علی نص کتاب است                       بگو خط علی اسلام ناب است بگو …

توضیحات بیشتر »

مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت

مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت منبر مکتوب و آنلاین – محرم, سخنرانی, ماه ذی الحجه ۱٫ مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت سال دهم هجری بود، پیغمبر گروهی را برای تبلیغ فرستاد. برای مسیحی‌های نجران، آنها هم یک هیأتی را فرستادند. راه دعوت چند چیز است: ۱- …

توضیحات بیشتر »

غدیر بحث ششم (اهمیت حجهالوداع)

غدیر بحث ششم (اهمیت حجهالوداع) منبر مکتوب و آنلاین – غدیر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین… اللهم کن لولیک الحجهابن الحسن … بگو با مردم عالم علی کیست                        بگو دین جز تولای علی نیست بگو حکم علی نص کتاب است                       بگو خط علی اسلام ناب است بگو …

توضیحات بیشتر »

مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت

مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت منبر مکتوب و آنلاین – محرم, سخنرانی, ماه ذی الحجه ۱٫ مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت سال دهم هجری بود، پیغمبر گروهی را برای تبلیغ فرستاد. برای مسیحی‌های نجران، آنها هم یک هیأتی را فرستادند. راه دعوت چند چیز است: ۱- …

توضیحات بیشتر »

غدیر بحث ششم (اهمیت حجهالوداع)

غدیر بحث ششم (اهمیت حجهالوداع) منبر مکتوب و آنلاین – غدیر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین… اللهم کن لولیک الحجهابن الحسن … بگو با مردم عالم علی کیست                        بگو دین جز تولای علی نیست بگو حکم علی نص کتاب است                       بگو خط علی اسلام ناب است بگو …

توضیحات بیشتر »

مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت

مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت منبر مکتوب و آنلاین – محرم, سخنرانی, ماه ذی الحجه ۱٫ مباهله، آخرین راه دعوت و اثبات حقانیت سال دهم هجری بود، پیغمبر گروهی را برای تبلیغ فرستاد. برای مسیحی‌های نجران، آنها هم یک هیأتی را فرستادند. راه دعوت چند چیز است: ۱- …

توضیحات بیشتر »