خانه / مذهبی

مذهبی

سکوت در جایی که منکر معروف شود یا بالعکس [وجوب امر به معروف و نهی از منکر]

موضوع سوال : سکوت در جایی که منکر معروف شود یا بالعکس [وجوب امر به معروف و نهی از منکر] این سوال براساس نظر آیت الله مکارم شیرازی و از سایت این مرجع عالی قدر برداشت شده است.

توضیحات بیشتر »