خانه / عمومی / آشنایی و معرفی منابع آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی ۹۹

آشنایی و معرفی منابع آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی ۹۹

منابع آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی ۹۹

دروس و مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۹، به دو بخش دروس عمومی و اختصاصی طبقه بندی می شود. در جدول زیر مواد آزمون برای دروس عمومی و اختصاصی آمده است.

جدول دروس و مواد آزمون عمومی و اختصاصی آموزگاری ابتدایی

دروس عمومیدروس اختصاصی
زبان و ادبیات فارسیاصول و فلسفه تعلیم و تربیت
معارف اسلامیروانشناسی پرورشی یا روانشناسی تربیتی
زبان انگلیسیروانشناسی رشد
ریاضی و آمارروشها و فنون تدریس
کامپیوتر و مهارتهای ICDLاندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
هوش تحصیلی 
اطلاعات عمومی 

منابع دروس عمومی آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی ۹۹

اصلی ترین مرحله برای آمادگی آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی، داشتن یک هدف و برنامه ریزی دقیق و صحیح است. برای شروع برنامه ریزی باید شرایط خود رابسنجید و مبتنی با شرایط خود، منابع مورد نیاز خود را تهیه کنید. تهیه منابع خوب برای آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی، یکی از مهم ترین فاکتورهای قبولی و موفقیت در این آزمون استخدامی متعلق به آموزش و پرورش خواهد بود.

برای دروس عمومی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی برای سال ۹۹ می توانید از کتاب ها و منابع زیر استفاده کنید.

عنوان درسمتقاضیان با پایه قویمتقاضیان با پایه ضعیفمطالعه ضربتی و فشرده
زبان و ادبیات فارسیکتاب زبان و ادبیات فارسی انتشارات آراهزبان و ادبیات فارسی آزمون های استخدامی انتشارات جهشکتاب زبان و ادبیات فارسی انتشارات امید انقلاب
معارف اسلامیکتاب معارف و فرهنگ اسلامی آزمون های استخدامی انتشارات جهشکتاب معارف، احکام و اندیشه اسلامی انتشارات رویای سبز  کتاب معارف اسلامی انتشارات امید انقلاب
ریاضی و آمارکتاب ریاضی و آمار انتشارات امید انقلابکتاب جامع الکترونیکی سایت ای-استخدام و بخش درس ریاضیات و آمارکتاب ریاضیات و آمار انتشارت آراه
زبان انگلیسیکتاب لغتنامه زبان کنکور گاج +  کتاب زبان انگلیسی آرمون های استخدامی انتشارات رویای سبزغات زبان کنکور (سطر به سطر) انتشارات مهر و ماه + کتاب زبان انگلیسی آزمون های استخدامی انتشارات جهشکتاب زبان انگلیسی انتشارات امید انقلاب
هوش و استعداد تحصیلیهوش و استعداد تحصیلی و شغلی انتشارات آئین طبهوش و سنجش و استعداد تحصیلی انتشارات رویای سبز هوش و توانمندیهای عمومی انتشارات آراه یا کتاب هوش و استعداد تحصیلی امید انقلاب
کامپیوتر و ICDLآزمون های استخدامی کامپیوتر انتشارات پرستشکتاب کامپیوتر نکته پلاس انتشارات آئین طبعلوم رایانه انتشارات آراه و یا کتاب کامپیوتر انتشارات امید انقلاب
اطلاعات عمومیاطلاعات عمومی آزمون های استخدامی انتشارات شباهنگاطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی انتشارات آیین طب + کتاب اطلاعات عمومی آزمون های استخدامی انتشارات شباهنگاطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی انتشارات آیین طب
مجموعه دروس عمومیکتاب جامع دروس عمومی آزمون های استخدامی سایت ای- استخدامکتاب آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی انتشارات آراهنمونه آزمون های تضمینی استخدامی و اطلاعات عمومی از انتشارات رویای سبز

منابع دروس تخصصی آموزگاری ابتدایی ۹۹

دروس اختصاصی کد شغلی آموزگاری ابتدایی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

  سلام دنیا!

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

روانشناسی پرورشی یا روانشناسی تربیتی

روانشناسی رشد

روشها و فنون تدریس

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

منابع درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت استخدامی آموزگاری ابتدایی

منبع رفرنساصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر
متقاضیان با وقت زیاداصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف
متقاضیان با وقت کم کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش اصول و فلسفه تعلیم و تربیت انتشارات جهش

منابع درس روانشناسی پرورشی یا روانشناسی تربیتی استخدامی آموزگاری ابتدایی

منبع رفرنسروانشناسی تربیتی دکتر علی اکبر سیف انتشارات سمت 
متقاضیان با وقت زیادروانشناسی تربیتی مدرسان شریف
متقاضیان با وقت کمکتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش روانشناسی تربیتی انتشارات جهش

منابع درس روانشناسی رشد استخدامی آموزگاری ابتدایی

منبع رفرنسروانشناسی رشد لورا برک (دو جلد)
متقاضیان با وقت زیادروانشناسی رشد مدرسان شریف
متقاضیان با وقت کمکتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش روانشناسی رشد انتشارات جهش

منابع درس روشها و فنون تدریس استخدامی آموزگاری ابتدایی

منبع رفرنسمهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)، حسن شعبانی، انتشارات سمت 
متقاضیان با وقت زیادروشها و فنون تدریس پوران پژوهش
متقاضیان با وقت کمکتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش روشها و فنون تدریس انتشارات جهش

منابع درس اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی استخدامی آموزگاری ابتدایی

منبع رفرنسروش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران
متقاضیان با وقت زیادسنجش و ارزشیابی آموزشی مدرسان شریف
متقاضیان با وقت کمکتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی انتشارات جهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *