خانه / حدیث / خطبۀ نماز عید فطر

خطبۀ نماز عید فطر

پرسش :

امیر مؤمنان علی(ع) در خطبۀ نماز عید فطر چه سفارش هایی به مؤمنان داشته است؟

پاسخ :

اى بندگان خدا! شما را به پروا کردن از خدایى سفارش مى کنم که هیچ یک از نعمت هاى او زوال نمى پذیرد و هیچ یک از رحمت هاى او گُم نمى شود و بندگانْ از او بى نیاز نمى شوند؛ آن که به آخرت تشویق کرده و به دنیا بى علاقه ساخته و از نافرمانى ها برحذر داشته و با بقا، عزّت یافته و با عزّت و شُکوه، یکتا گشته و مرگ را فرجامِ آفریدگان و راهِ گذشتگان قرار داده است. پس، مرگ بر پیشانى همۀ آفریده ها ثبت، و بر گردنشان حتمى است. هر لذّتى را در هم مى ریزد و هر شادمانى اى را از بین مى برد و هر نعمتى را مى گیرد.

بندگان خدا! دنیا، سرایى است که خداوند براى اهل آن، فنا را پسندیده و کوچیدن از آن را بر ایشان حتمى ساخته است. هر چه در آن است، پایان یافتنى است و هر که در پى آن است، نابودشدنى. امّا با این همه، دنیا شیرین و لذیذ و جذّاب و شاداب است؛ براى جوینده، آراسته است و به دل مشتاق، چسبیده؛ طمعکار، آن را نیکو مى شمارد و ترسانِ هراسان، از آن گریزان است.

رحمت خدا بر شما! از آن بهترین توشه اى که نزد خود دارید، بکوچید و جز مقدارى که شما را به مقصد برساند، بر نگیرید. در دنیا همچون مسافرانى باشید که در منزلگاهى فرود آمده و در اندک سایه اى آرمیده اند، سپس کوچیده و به راه خود رفته اند. چشم به آنچه ثروتمندانِ خوش گذارانْ از آن بهره مندند، ندوزید.

  تبیین توقیع هاى فقهى حضرت مهدی(ع)

آگاه باشید که امروز، روزى است که خداوندْ آن را عید قرار داده و شما را شایستۀ آن ساخته است. پس خدا را یاد کنید تا شما را یاد کند، و او را بزرگ بشمارید و تسبیح و تمجید کنید و او را بخوانید تا پاسختان دهد، و از او آمرزشى بخواهید تا شما را بیامرزد، و در پیشگاه او ناله و نیایش و توبه کنید و به سوى او باز گردید و زکات فطرۀ خود را بپردازید که سنّت پیامبرتان و فریضۀ واجب پروردگارتان است… .

بندگانِ خدا! یکدیگر را بر نیکى و تقوا یارى کنید و به یکدیگر مهربانى و عطوفت داشته باشید؛ واجبات الهى را در آنچه به شما فرمان داده است، ادا کنید و در آنچه شما را از آن باز داشته، از خدا پروا کنید و در پرهیز از: دادن نسبت ناروا به زنان پاک دامن، انجام دادن زشتى ها، شرابخوارى، کم گذاشتن در پیمانه و کاستن از وزن، اداى گواهى دروغ، و فرار از جنگ، از خدا فرمان بُردارى کنید. خداوند، ما و شما را با تقوا نگه دارد و آخرت را براى ما و شما بهتر از این دنیا قرار دهد[۱]![۲]


[۱]. ر.ک: مصباح المتهجّد، ص ۶۵۹.

[۲]. ر.ک: ماه خدا، ص ۱۰۰۰ – ۱۰۰۷.

پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *