خانه / روان شناسی / روانشناسی ثروت ۲(چگونه ثروتمند شویم)

روانشناسی ثروت ۲(چگونه ثروتمند شویم)

روانشناسی ثروت 2(چگونه ثروتمند شویم)

 

عنوان فایل : روانشناسی ثروت ۲(چگونه ثروتمند شویم)

کد فایل : ۵۸۰۵۴۴

روانشناسی ثروت ۲(چگونه ثروتمند شویم)

تنها عامل تعیین کننده فقر یا ثروت!
استاد عباس منش معتقد است تغییر وضعیت مالی ما از نقطه ای شروع می شود که باور می کنیم هیچ اتفاقی بدون اجازه ی ما وارد زندگی مان نمی شود…
باور می کنیم وضعیت مالی ای که اکنون داریم، میزان درآمدمان، میزان رضایتی که از این وضعیت مالی داریم و … را خودمان به وسیله فرکانس هایی بوجود آورده ایم که به جهان ارسال کرده ایم.
باور می کنیم که جهان فقط زبان فرکانس را می شناسد، به فرکانس های واکنش و ما را در مداری هم جنس…

جزئیات بیشتر / دانلود

 

روانشناسی ثروت ۲(چگونه ثروتمند شویم)

تنها عامل تعیین کننده فقر یا ثروت!
استاد عباس منش معتقد است تغییر وضعیت مالی ما از نقطه ای شروع می شود که باور می کنیم هیچ اتفاقی بدون اجازه ی ما وارد زندگی مان نمی شود…
باور می کنیم وضعیت مالی ای که اکنون داریم، میزان درآمدمان، میزان رضایتی که از این وضعیت مالی داریم و … را خودمان به وسیله فرکانس هایی بوجود آورده ایم که به جهان ارسال کرده ایم.
باور می کنیم که جهان فقط زبان فرکانس را می شناسد، به فرکانس های واکنش و ما را در مداری هم جنس…

دسته بندی : روان شناسی

برچسب های محصول : استاد عباس منش,روانشناسی ثروت,تغییر مدار,جهان فرکانسیک

جهت دانلود روانشناسی ثروت ۲(چگونه ثروتمند شویم) کلیک کنید

روانشناسی ثروت 2(چگونه ثروتمند شویم)