خانه / کسب و کار اینترنتی / دانلود فایل > دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf – [ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ی، سو

دانلود فایل > دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf – [ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ی، سو

دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf - [ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ی، سو

 

عنوان فایل : دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf – [ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ی، سو

کد فایل : ۷۰۷۸۲۰

دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf - [ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ی، سو

دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf – [ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ی، سو

دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf – [ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ی، سو
خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه (مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی)
تالیف: الوین، ی، سو
ترجمه: محمود حبیبی مظاهری
به صورت PDF تایپ شده در ۴۴ صفحه
 
توجه مهم : این خلاصه کتاب فقط جهت ارائه به عنوان پروژه و خلاصه کتاب به استاد می باشد و برای مطالعه جهت آزمون مناسب نمی باشد.
 
فهرست مطالب کامل کتاببخش اول – مکتب…

 

 

دسته بندی : کسب و کار اینترنتی

برچسب های محصول :

جهت دانلود دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf – [ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ی، سو کلیک کنید

دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf - [ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ی، سو