خانه / سایر رشته های علوم انسانی / دانلود فایل > سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم ۷

دانلود فایل > سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم ۷

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

 

عنوان فایل : سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم ۷

کد فایل : ۳۱۳۹۹۴

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم ۷

تعداد صفحه : ۱۹سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد. سیاست های پولی نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی…

 

 

دسته بندی : سایر رشته های علوم انسانی

برچسب های محصول :

جهت دانلود سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم ۷ کلیک کنید

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7