خانه / زیست شناسی / دانلود فایل > پرورش میگو

دانلود فایل > پرورش میگو

پرورش میگو

 

عنوان فایل : پرورش میگو

کد فایل : ۳۱۵۷۶۳

پرورش میگو

تعداد صفحه : ۲۰میگو تولید میگوی پرورشی: صنعت پرورش میگو در چین در دهه ی ۱۹۸۰ آغاز شد. در ده سال گذشته این صنعت پیوسته توسعه ی سریعی داشته است . گسترش مزارع پرورش میگو به گونه یی انجام شد که در سال ۲۰۰۳ با سطح زیرکشت ۲۴۳ هزار هکتار، ۴۹۳ هزار تن میگو تولید گردید . دراین سال مراکزتکثیر ۳/۲۴۱ میلیارد پست لارو میگو تولید کردند . محصولات پرورشی ۴ درصد از تولید آبزیان پرورشی چین بوده و برآورد می شود که ۳۰ درصد تولیدجهانی میگوی پرورشی مربوط به چین باشد . خدمات…

 

 

دسته بندی : زیست شناسی

برچسب های محصول :

جهت دانلود پرورش میگو کلیک کنید

پرورش میگو