خانه / آموزش و پرورش / دانلود فایل > روش بحث در کلاس

دانلود فایل > روش بحث در کلاس

روش بحث در کلاس

 

عنوان فایل : روش بحث در کلاس

کد فایل : ۳۱۲۴۷۸

روش بحث در کلاس

تعداد صفحه : ۲۸بنام خدا روش بحث در کلاس معلم از هر روش یا الگویی که در تدریس استفاده کند، با مواردی برخورد خواهد کرد که باید درباره آنها با دانش آموزان بحث کند. این روش، الگوی تدریس مستقلی نیست، بلکه راهبرد یا جریانی از مراحل تدریس است که در اغلب الگوهای تدریس به کار می رود. با وجود این ، در معرفی این راهبرد، از اصول کلی مشابه الگوهای تدریس استفاده شده است؛ یعنی ابتدا، مبانی نظری آن وسپس کاربرد عملی آن تشریح می شود . در زبان انگلیسی، (( discussion)) و…

 

 

دسته بندی : آموزش و پرورش

برچسب های محصول :

جهت دانلود روش بحث در کلاس کلیک کنید

روش بحث در کلاس