خانه / سایر رشته های علوم انسانی / دانلود فایل > نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران – ۱۰ص

دانلود فایل > نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران – ۱۰ص

نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران - 10ص

 

عنوان فایل : نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران – ۱۰ص

کد فایل : ۳۱۴۳۰۱

نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران – ۱۰ص

تعداد صفحه : ۲۶نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران چکیده در این مقاله سعی شده است تا راهکارهائی به منظور سوق دادن تجارت سنتی در ایران به سمت تجارت الکترونیکی ارائه گردد. دراین راستا ضمن نگاهی به مفاهیم این تجارتها، روند گسترش تجارت الکترونیکی در جهان و گریز ناپذیر بودن استفاده از آنها بررسی گردیده است. همچنین با استفاده از تجربه های برخی کشورها و در نظر داشتن سیاستهای کشوری، روشهائی برای راه اندازی و…

 

 

دسته بندی : سایر رشته های علوم انسانی

برچسب های محصول :

جهت دانلود نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران – ۱۰ص کلیک کنید

نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی در بازرگانی خارجی ایران - 10ص