خانه / سایر رشته های علوم انسانی / دانلود فایل > دفاتر

دانلود فایل > دفاتر

دفاتر

 

عنوان فایل : دفاتر

کد فایل : ۳۱۴۲۶۵

دفاتر

تعداد صفحه : ۲۶۱- دفاتر و سوابق شرکت های برق دفاتر حسابداری خود را باید به ترتیبی نگاهداری نمایند که از جهت اطلاعات مربوط به هر حساب کامل و جامع باشد. کلیه دفاتر حسابداری و ضمائم و مدارک مربوطه باید به طرز صحیحی نگاهداری شده و در مواع مقتضی جهت رسیدگی در اختیار مقامات وزارت نیرو قرار داده شوند. امحاء این مدارک و سوابق تنها با اجازه وزارت نیرو و رعایت قوانین موضوعه کشوری امکان پذیر خواهد بود. ۲- شماره گذاری حسابها شماره کدهائی که برای حسابها در…

 

 

دسته بندی : سایر رشته های علوم انسانی

برچسب های محصول :

جهت دانلود دفاتر کلیک کنید

دفاتر