خانه / علوم اجتماعی / دانلود فایل > پاورپوینت جامعه شناسی ( جامعه شناسی کار و بیکاری )(۲۶ اسلاید قابل ویرایش)(نازنین عباسی)

دانلود فایل > پاورپوینت جامعه شناسی ( جامعه شناسی کار و بیکاری )(۲۶ اسلاید قابل ویرایش)(نازنین عباسی)

پاورپوینت جامعه شناسی ( جامعه شناسی کار و بیکاری )(۲۶ اسلاید قابل ویرایش)(نازنین عباسی)

 

عنوان فایل : پاورپوینت جامعه شناسی ( جامعه شناسی کار و بیکاری )(۲۶ اسلاید قابل ویرایش)(نازنین عباسی)

کد فایل : ۵۸۲۵۷۵

پاورپوینت جامعه شناسی ( جامعه شناسی کار و بیکاری )(۲۶ اسلاید قابل ویرایش)(نازنین عباسی)

پاورپوینت جامعه شناسی ( جامعه شناسی کار و بیکاری )(۲۶ اسلاید قابل ویرایش)(نازنین عباسی)

پاورپوینت جامعه شناسی
جامعه شناسی کار و بیکاری
۲۶ اسلاید قابل ویرایش
نازنین عباسی
ورود مستمر labour saving machineryرشد صنعت در کشورهای غیر غربی : خاور دورتسلیم اقتصاد غرب در مقابل هزینه پایین اقتصاد خاور دوررقابت جهانی : نفع رساندن به سرمایه به قیمت هزینه کار و کارگر؛ نفع رساندن به سرمایه مالی به قیمت ضرر سرمایه ثابتسرمایه از کار متحرک تر، سرمایه مالی از همه متحرک ترنابودی وفاق بر سردولت رفاهی کلاسیکورود مستمر labour saving machineryرشد صنعت در کشورهای…

 

 

دسته بندی : علوم اجتماعی

برچسب های محصول :

جهت دانلود پاورپوینت جامعه شناسی ( جامعه شناسی کار و بیکاری )(۲۶ اسلاید قابل ویرایش)(نازنین عباسی) کلیک کنید

پاورپوینت جامعه شناسی ( جامعه شناسی کار و بیکاری )(۲۶ اسلاید قابل ویرایش)(نازنین عباسی)