خانه / آموزش و پرورش / دانلود فایل > دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش ( ارزیابی آموزشی )( ارزیابی درونی )

دانلود فایل > دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش ( ارزیابی آموزشی )( ارزیابی درونی )

دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش ( ارزیابی آموزشی )( ارزیابی درونی )

 

عنوان فایل : دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش ( ارزیابی آموزشی )( ارزیابی درونی )

کد فایل : ۵۸۱۴۷۹

دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش ( ارزیابی آموزشی )( ارزیابی درونی )

دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش ( ارزیابی آموزشی )( ارزیابی درونی )

دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش ( ارزیابی آموزشی )( ارزیابی درونی )
بر این اساس:۱- وجود گروه آموزشی ۲- وجود بخش بالینی و یا غیر بالینی۳- پایش اولیه۴- پایش مستمر۵- تجزیه و تحلیل داده ها۶- تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت گروه آموزشی
گام دوم:تشکیل کمیته ارزشیابی درونی در گروه های آموزشیرئیس کمیته: مدیر گروهاستفاده از یک کارشناس آموزشیاستفاده از نماینگاه گروه های ذینفع(دانشجو/کارکنان)…

 

 

دسته بندی : آموزش و پرورش

برچسب های محصول :

جهت دانلود دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش ( ارزیابی آموزشی )( ارزیابی درونی ) کلیک کنید

دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش ( ارزیابی آموزشی )( ارزیابی درونی )