خانه / حقوق / دانلود فایل > احکام مدنی

دانلود فایل > احکام مدنی

احکام مدنی

 

عنوان فایل : احکام مدنی

کد فایل : ۳۰۸۳۰۴

احکام مدنی

فرمت فایل: ورد – Word  
قابلیت ویرایش
 
تعداد صفحه : ۳۲۰نام ونام خانوادگی کار آموز :غلامرضا صادقیان شماره پرونده آموزش :۸۴۰۲/۲۰ کلاسه پرونده اجرایی: ۸۳/۱۱۰۶- ۲۵ اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور کلاسه پرونده دادرسی: ۸۳/۳۹۰۸ ش ۹ خواهان: آقای م – ن خوانده: آقای ع- خ خواسته: مطالبه وجه خواهان آقای م-ن به نمایندگی از شهرداری نیشابور دادخواستی بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۱۲۸۴۰۰۰۰ ریال به طرفیت خوانده تقدیم دادگاه نموده و در شعبه ۹ سابق تحت رسیدگی قرار…

 

 

دسته بندی : حقوق

برچسب های محصول :

جهت دانلود احکام مدنی کلیک کنید

احکام مدنی