خانه / مهندسی مکانیک / دانلود فایل > فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب تزریق – Injection Mold Design

دانلود فایل > فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب تزریق – Injection Mold Design

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب تزریق - Injection Mold Design

 

عنوان فایل : فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب تزریق – Injection Mold Design

کد فایل : ۶۳۹۸۵۹

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب تزریق - Injection Mold Design

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب تزریق – Injection Mold Design

فیلم آموزش کتیا به زبان فارسی فصل طراحی قالب تزریق
فیلم آموزش کتیا به زبان فارسی شام ۲۱ فصل میباشد و هر فصل شامل چندین فیلم آموزشی کامل است. با توجه به شاخه های مختلف مهندسی هر فصل با توجه به نیاز مهندسان دانلود و استفاده گردد.
فصل بیست ویکم شامل ۵ فیلم آموزشی تقریبا به مدت ۶۰ دقیقه است….

 

 

دسته بندی : مهندسی مکانیک

برچسب های محصول :

جهت دانلود فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب تزریق – Injection Mold Design کلیک کنید

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب تزریق - Injection Mold Design