خانه / مهندسی مکانیک / دانلود فایل > فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب – Mold design

دانلود فایل > فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب – Mold design

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب - Mold design

 

عنوان فایل : فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب – Mold design

کد فایل : ۶۳۰۸۴۷

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب - Mold design

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب – Mold design

فیلم آموزش کتیا به زبان فارسی فصل طراحی قالب
فیلم آموزش کتیا به زبان فارسی شامل ۲۱ فصل میباشد و هر فصل شامل چندین فیلم آموزشی کامل است. با توجه به شاخه های مختلف مهندسی هر فصل با توجه به نیاز مهندسان دانلود و استفاده گردد.
فصل پانزدهم شامل ۴ فیلم آموزشی است تقریبا به مدت۶۰ دقیقه میباشد….

 

 

دسته بندی : مهندسی مکانیک

برچسب های محصول :

جهت دانلود فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب – Mold design کلیک کنید

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب - Mold design