خانه / زمین شناسی / تحقیق ائوسن در ایران مرکزی

تحقیق ائوسن در ایران مرکزی

تحقیق ائوسن در ایران مرکزی

 

عنوان فایل : تحقیق ائوسن در ایران مرکزی

کد فایل : ۲۹۷۴۶

تحقیق ائوسن در ایران مرکزی

تحقیق ائوسن در ایران مرکزی

دانلود فایل ائوسن در ایران مرکزی ۶ صفحه با فرمت PDF در ایران مرکزی، ویژگی های سنگی و زیستی ردیف های ائوسن تفاوت آشکار دارند که نشانگر شرایط جغرافیای دیرینه متفاوت در گستره ایران مرکزی است. در یک نگاه کلی، در مقایسه با زمان پالئوسن، دریای ائوسن گسترش و ژرفای بیشتر داشته و ناپیوستگی ها و ناهمسازی های چینهای، به ویژه فراوانی تکاپوهای آتشفشانی وابسته به رویداد آلپ میانی، نشانگر ناآرامی های زمین ساختی چیره بر حوضه های رسوبی ائوسن ایران مرکزی است که از میان آنها، ناآرامی های ائوسن میانی از همه شاخص تر است. باید گفت که این رویداد، در همه جا همزمان نبوده و اثر یکسان نداشته اند. بررسی ناحیهای سنگ های ائوسن در زیر پهنه های کمان ماگمایی ارومیه – بزمان، شمال باختر ایران مرکزی، پشت لوت، زون

 

دسته بندی : زمین شناسی

برچسب های محصول :

جهت دانلود تحقیق ائوسن در ایران مرکزی کلیک کنید

تحقیق ائوسن در ایران مرکزی