سوختگی و اقدامات پرستاری

سوختگی و اقدامات پرستاری

سوختگی و اقدامات پرستاری

حجم فایل : 765.2 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 40 به نام خالق زیبایی ها سوختگی و اقدامات پرستاری کلیات سوختگی سوختگی ضایعه ای است که در نتیجه تماس مستقیم با منابع حرارتی،شیمیایی،الکتریکی یا تابشی باعث آسیب بافت های بدن می شودصدمات با آب جوش شایعترین صدمه سوختگی محسوب می شودسن مصدوم،شدت سوختگی را تحت تاثیر قرار می دهدنقش تغذیه در میزان شانس زنده ماندن بیماران ، بسیارموثر است انواع سوختگی سوختگی های حرارتی( تماس بدن با شعله...

جزئیات بیشتر / دانلود
سوختگی و اقدامات پرستاری

سایر رشته های فنی مهندسی


دانلود فایل| |

سوختگی و اقدامات پرستاری

سایر رشته های فنی مهندسی

آسیب های سوختگی

سایر رشته های فنی مهندسی

سوختگی

سایر رشته های فنی مهندسی

سوختگی و اقدامات پرستاری

سایر رشته های فنی مهندسی

پاورپوینت پرستاری

فایل در قالب پاورپوینت

سوختگی و اقدامات پرستاری

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت