سرویکس ازدو با فت سنگفرشی واستوانه ای تشکیل شده است

سرویکس ازدو با فت سنگفرشی واستوانه ای تشکیل شده است

سرویکس ازدو با فت سنگفرشی واستوانه ای تشکیل شده است

حجم فایل : 409.7 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 35 بنام خدا سرویکس ازدو با فت سنگفرشی واستوانه ای تشکیل شده است اپیتلیوم غددی از یک لایه سلولی استوانه ای ایجاد شده واین سلولها چین خوردگی پیدا کرده وحالت غده را بوجود می آورداپیتلیوم سنگفرشی مطبق از حدود 20-15 ردیف سلول تشکیل شده که ناحیه اکتوسرویکس را می پوشاند بسته به این که عامل ایجاد کننده سرویسیت چیست اپیتلیومهای مختلف در گیر می شوند برای مثال تریکومونا،کاندیدا،هرپس اپیتلیوم...

جزئیات بیشتر / دانلود
سرویکس ازدو با فت سنگفرشی واستوانه ای تشکیل شده است

سایر رشته های فنی مهندسی


دانلود فایل| |

پاورپوینت سرویکس

روانشناسی و علوم تربیتی

سنجش ازدور

سایر رشته های فنی مهندسی

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت