نمونه تفسیر آزمون میلون 3 - نمونه اجرا شده میلون (نمونه سوم)

نمونه تفسیر آزمون میلون 3 - نمونه اجرا شده میلون (نمونه سوم)

تعداد صفحات: 11

نوع فایل: WORD

 

قسمتی از متن:

مشخصات آزمودنی

معاینه وضعیت روانی

پاسخنامه

نیمرخ MCMI-III

تفسیر آزمون میلون:

گام اول: بررسی شاخص های روایی

گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت

گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت

گام چهارم: وارسی مقیاسهای نشانگان بالینی

گام پنجم: تفسیر معنای یک نشانگان در بطن سبک یا اختلال شخصیت مراجع

گام ششم: تلفیق یافته های آزمون با سایر منابع اطلاعاتی

تشخیص های احتمالی

 

 

گام اول: بررسی شاخص های روایی

1) وارسی نمره مقیاس روایی(V):

در این پروفایل نمره مقیاس روایی برابر با صفر می باشد، در نتیجه آزمون معتبر می باشد.

2) وارسی نمره مقیاس افشاء(X):

نمره مقیاس X در این آزمودنی برابر با 113 می باشد که چون بین نمرات 34 تا 178 قرار می گیرد بنابراین پروفایل معتبر می باشد، خصوصاً اینکه نمره V صفر می باشد.

3) وارسی نمره مقیاس مطلوبیت(Y):

نمره این مقیاس برافراشتگی دارد و بالای 75 می باشد.این نمره نشان میدهد که فرد سعی کرده خورا بهتر از آنچه هست جلوه دهد. و فرد در تلاش برای یک تصویر مطلوب از خود است و خود ندارد و مشکلات روانشناختی خود را انکار می کند.

4) وارسی نمره مقیاس بدنمایی(Z):

این شاخص نشان میدهد که تا چه اندازه فرد خود را با اصطلاحات آسیب شناسی توصیف می کند. در این مقیاس BR=72 می باشد و چون BR کمتر از 85 است احتمال نیمرخ ناروا کمتر وجود دارد.

 

گام دوم: وارسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت

بررسی مقیاس های آسیب شدید شخصیت که شامل اسکیزوتایپال، پارانویا و مرزی است نشاندهنده این است که فرد برافراشتگی قابل ملاحظه ای را در هیچ یک از این 3 مقیاس نشان نمی دهد.

 

گام سوم: وارسی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت

در این گام، برافراشتگی مقیاس های 1 تا 8B را بررسی کردیم. همانگونه که در پروفایل مشاهده میشود، مقیاس های 5 و A6برافراشتگی قابل ملاحظه ای را نشان می دهند. ولی مقیاس های دیگر این برافراشتگی را نشان نمی دهند. در زیر به تفسیر هرکدام از آنها می پردازیم.

این افراد محیطشان را میدان مبارزه می بینند و احساس می کنند مجبورند همیشه آماده مبارزه باشند. آنها بسیار مغرور، بی پروا، ستیزه جو، بی ملاحظه، پرخاشگر، تکانشی، سلطه گر امّا بسیار مستقل هستند و همچنین آنها از خودراضی و انتقام گیرنده هستند. آنها از کسی که با آنها مخالفت کند یا رفتار آنها را تأیید نکند، بیزارند. از این گذشته، آنها زودرنج، حسود و مترصد گرفتن خطاها و اشتباهات دیگران هستند. آنها نسبت به انگیزه های دیگران بدبین هستند و دیگران را غیرقابل اعتماد می دانند. این افراد از ابراز محبّت، مهربانی، دوستی و صمیمیت اجتناب می کنند؛ زیرا چنین رفتارهایی را نشانه ضعف می دانند. آنها تنها وقتی احساس راحتی و آرامش می کنند که بر دیگران تسلط و کنترل داشته باشند. آنها خود را قوی و واقع بین می پندارند. آنها ممکن است ستیزه گر و شرور باشند. با این وجود وقتی همه چیز خوب پیش می رود ممکن است دوستانه رفتار کنند. ولی به هر حال، رفتارشان دفاعی و رقابت گونه است.

میلون معتقد است انگیزه رفتار این افراد، این انتظار است که دیگران طردکننده و منحرف هستند. پس توسل به زور برای حفظ اقتدارشان را بدین صورت توجیه می کنند. آنها مستعد اعتیاد هستند و در روابط اجتماعی مشکل خواهند داشت.

آنها کاملاً خودمحور و خودخواه هستند و از فریب دیگران احساس گناه و پشیمانی اندکی دارند. این بیماران پیوسته احساس محرومیت و کمبود می کنند.

این نوع شخصیت عموماً در اجتماعات درمانی معتادان به مواد مخدر شیوع دارد و با مشکل در اطاعت و پذیرش نقش ها، تداوم درمان و خویشتن داری همبستگی دارد.


دریافت فایل
نمونه تفسیر آزمون میلون 3 - نمونه اجرا شده میلون (نمونه سوم)
نحوه تفسیر تست میلون 3,تفسیر تست mcmi,پروفایل تست میلون,تست نئو و میلون,آموزش تست میلون,کتاب تفسیر میلون,کتاب راهنمای تفسیر میلون,هزینه تست میل

علوم انسانی


دانلود فایل| |

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

سایر رشته های فنی مهندسی

تفسیر گازهای خون شریانی

سایر رشته های فنی مهندسی

تفسیر قرآن

سایر رشته های فنی مهندسی

دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

دانلود نمونه سوالات کارگر برق ساختمان درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

تقریر مبحث وضع

سایر رشته های علوم انسانی