بررسی و مطالعه پوشاک اقوام استان گلستان

بررسی و مطالعه پوشاک اقوام استان گلستان

بررسی و مطالعه پوشاک اقوام استان گلستان

بررسی و مطالعه پوشاک زنان اقوام ترکمن، شاهکوه، قزاق، قزلباش، کتول استان گلستان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 139 صفحه آنچه که در باب پوشاك زنان در استان گلستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت بیشتر در برگیرنده پوشاك سنتی زنان، طرز تهیه پارچه، دوخت، انواع پوشش ها و اشاره اي مختصر به زیورآلات وابسته به پوشاك آنها بود که بر اساس نیاز و نوع زندگی آنها طراحی شده است. انواع پوشاکی که زنان در قومیت هاي گوناگون مورد استفاده قرار داده اند در گذشته هاي نه چندان دور مورد استفاده بوده است، اما لباس هاي آنها امروزه بیشتر جنبه نمادین به خود گرفته است

دریافت فایل
بررسی و مطالعه پوشاک اقوام استان گلستان
پوشاک استان گلستان,بررسی و مطالعه پوشاک در استان گلستان, بررسی و مطالعه پوشاک زنان استان گلستان, پوشاک زنان ترکمن,پوشاک شاهکوه, پوشاک قزاق, پ?

هنر


دانلود فایل| |

مطالعه موفق در هشت گام

سایر رشته های فنی مهندسی

دانلود نمونه سوالات بافنده پوشاک دومیل با جواب ( کتابچه طلایی )

دانلود نمونه سوالات بافنده پوشاک دومیل با جواب ( کتابچه طلایی )