مدیریت بحران درآموزش وپرورش 24 ساعت کد 91402063

مدیریت بحران درآموزش وپرورش 24 ساعت کد 91402063

مدیریت بحران درآموزش وپرورش 24 ساعت کد 91402063

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون مدیریت بحران درآموزش وپرورش کد دوره: 91402063 مدت دوره: 24 ساعت فرمت فایل: PDF

دریافت فایل
مدیریت بحران درآموزش وپرورش 24 ساعت کد 91402063
مدیریت بحران درآموزش وپرورش 24 ساعت کد 91402063

مدیریت


دانلود فایل| |

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت

مداخله و مدیریت بحران

سایر رشته های فنی مهندسی

تغذيه کودک از 6 تا 24 ماهگی

سایر رشته های فنی مهندسی