مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی

مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی

مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Heat and Mass Transfer Modeling for Microbial Food Safety Applications in the Meat Industry: A Review عنوان فارسی: مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی: مرور چکیده درجه حرارت یکی از عوامل مهم و موثر در رشد میکروبی در صنایع گوشتی بوده و از اینرو از جمله پارامترهایی است که برای ایمنی غذا در صنایع گوشتی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. در چند دهه اخیر، مدل سازی گرمایی و تغییر جرمی در محصولات غذایی مورد توجه ویژه در صنایع گوشتی قرار گرفته است به طوری که می توان با مدلهای میکروبی پیش بینی شده و در نهایت با مدلهای ارزیابی خطر

دریافت فایل
مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی
مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی

مقالات ترجمه شده


دانلود فایل| |

اسپكترومتري جرمی

سایر رشته های فنی مهندسی

طیف سنجی جرمی

سایر رشته های فنی مهندسی

پاورپوینت ایمنی در برق

مهندسی برق و الکترونیک

علایم ایمنی

سایر رشته های فنی مهندسی

میکروبیولوژی

سایر رشته های فنی مهندسی

صنایع چوب

سایر رشته های فنی مهندسی

پاورپوینت پرورش طیور گوشتی

مهندسی کشاورزی- دام و طیور

نژادهای گاو گوشتی

سایر رشته های فنی مهندسی

اصول پرورش طیور گوشتی

سایر رشته های فنی مهندسی

طراحی سایت

مقالات آموزشی

اثر مرکب

مقالات آموزشی

کتاب خطی سحرالعیون اسرار قاسمی،کتاب اسرار قاسمی

کتابهای علوم غریبه و طلسمات خطی اصل اسکن شده از کتاب اصلی

کتاب رساله در علوم غریبه 2

کتابهای علوم غریبه و طلسمات خطی اصل اسکن شده از کتاب اصلی

کتاب رساله در علوم غریبه 1

کتابهای علوم غریبه و طلسمات خطی اصل اسکن شده از کتاب اصلی