بانک شماره کانون های تبلیغاتی کل کشور

بانک شماره کانون های تبلیغاتی کل کشور

بانک شماره کانون های تبلیغاتی کل کشور

بانک شماره کانون های تبلیغاتی کل کشور با تفکیک این فایل به صورت اکسل و به تفکیک استان- شهر- نام و نام خانوادگی مسئول- شماره موبایل- تلفن ثابت کانوان های تبلیغاتی مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. این فایل دارای 9000 شماره موبایل می باشد. صحت اطلاعات فایل 90درصد می باشد.

دریافت فایل
بانک شماره کانون های تبلیغاتی کل کشور
آل ور سات, کانون های تبلیغاتی شیراز, کانون های تبلیغاتی ایران, کانون های تبلیغاتی تهران, کانون های تبلیغاتی اصفهان,ورازت فرهنگ و ارشاد اسلامی,فارس,آل ور سات

بانک مشاغل کشوری


دانلود فایل| |

آنسامبل کانونی

سایر رشته های فنی مهندسی