نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برنامه نویسی در فنی و حرفه ای (ویژوال بیسیک)

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برنامه نویسی در فنی و حرفه ای (ویژوال بیسیک)

نمونه-سوالات-آزمون-مهارت-دوره-برنامه-نویسی-در-فنی-و-حرفه-ای-(ویژوال-بیسیک)

توضیحات کامل :
نمونه سوالات آزمون مهارت دوره ویژوال بیسیک در فنی و حرفه ای 376 سوال همراه با پاسخنامه

 
بخشی از سوالات :
1-    یک شی در vb  با چه مواردی شناخته می شود؟
الف) خواص          ب) رفتار         ج) روابط        د) هر سه مورد
2- مجموعه فایل هایی (فرم- برنامه) که در کل یک هدف واحد را دنبال می کنند........نام دارند
الف) فرم           ب) پروژه         ج) کلاس          د) رفتار
3- کدام ویژگی vb  باعث می شود که بتوان برنامه کاربردی را بتوان با استفاده از ویزارد وابزارهاو غیره توسعه دهد؟
الف) ide        ب ) gui            ج) oop             د) rad
4- کدام ویژگی vb  امکان گرافیکی را در برنامه نویسی فراهم می کند ؟
الف)api         ب) ide            ج) gui            د) oop
5- در ویژوال بیسیک پسوند فایل پروژه ..........وفایل فرم ........می باشد.
الف)vbp-frm          ب) frm-vbp           ج) bas-vbp        د) frm-bas
6- کدام گزینه برای نمایش شکل ظاهری فرم فعال در پنجره پروژه بکار می رود؟
الف)view code         ب) form      ج) view object      د) form layout
7- برگه  recent از پنجره  new project چه چیز را نشان می دهد؟
الف)جهت ایجاد یک پروژه جدید       ب) برای باز کردن پروژه ای که از قبل بوجود آمده
ج) لیستی از آخرین پروژه باز شده یا ایجاد شده        د) هیچکدام
8-کدام مورد شما را قادر می سازد تا در زمان طراحی موقعیت پنجره فرم را در هنگام اجرا تعیین کنید
الف) form layout    ب) toggle folder     ج) view object      د) view code
9- انواع داده در  vb به چند دسته تقسیم می شود؟
الف)دو دسته         ب) سه دسته         ج)چهار دسته             د) هیچکدام
10- داده عددی long  چه مقدار از حافظه را اشغال می کند ؟
الف) 2 بایت          ب) 4 بایت             ج) 8 بایت              د)12 بایت

دانلود فایل

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برنامه نویسی در فنی و حرفه ای (ویژوال بیسیک)
نمونه سوالات آزمون مهارت دوره برنامه نویسی در فنی و حرفه ای,مهارت ویژوال بیسیک در فنی حرفه ای,نمونه سوالات آزمون کتبی مهارت دوره ویژوال بیسیک در فنی و حرفه ای,مهارت دوره برنامه نویسی ویژوال بیسیک,دوره ویژوال بیسیک در فنی و حرفه ای,سوالات دوره وی,,,

آموزشی


دانلود فایل| |

کنترل ریزبرنامه نویسی شده

سایر رشته های فنی مهندسی