طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع آب و هوا پایه چهارم

طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع آب و هوا پایه چهارم

طرح-درس-مطالعات-اجتماعی-موضوع-آب-و-هوا-پایه-چهارم

دانلود طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع آب و هوا پایه چهارم،
با فرمت word و در 2 صفحه قابل ویرایش.

قسمتی از این طرح درس :
اهداف رفتاری
از فراگیران انتظار می رود که بتوانند:
نمودارهای دما و بارش را بخوانند.(شناختی- درک و فهم)
انواع آب و هوا را نام ببرد.(شناختی- دانش)
تاثیرات آب و هوا را بر فعالیت های روزمره ی زندگی بیان کنند.(شناختی- دانش)
با کمک دماسنج و باران سنج، میزان دما و بارش رااندازه گیری کند.(شناختی- بکار بستن)
بتواند در مورد دمای هوا در فصل های مختلف سال توضیح دهد.(شناختی- درک و فهم)
به سخنان معلم با دقت گوش فرادهد.(عاطفی- دریافت)
در انجام فعالیت های گروهی با دوستانش همکاری نماید.(عاطفی- تبلور)
بتواند به تنهایی وضعیت دما یا بارش محل زندگی خود را ثبت کرده وآن را در یک نمودار قرار دهند.(روانی حرکتی- اجرای مستقل)

این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.
دانلود فایل

طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع آب و هوا پایه چهارم
دانلود طرح درس مطالعات اجتماعی موضوع آب و هوا پایه چهارم, طرح درس آماده مطالعات اجتماعی موضوع آب و هوا پایه چهارم, طرح درس در مورد مطالعات اجتماعی موضوع آب و هوا پایه چهارم, طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی موضوع آب و هوا پایه چهارم, طرح درس سالانه,,,

طرح درس


دانلود فایل| |

تحقیق مديريت طرح

سایر گرایش های مدیریت

طرح لوستر چینی

طرح لوستر و آباژور