طرح درس ریاضی مبحث مفهوم ضرب پایه سوم ابتدایی

طرح درس ریاضی مبحث مفهوم ضرب پایه سوم ابتدایی

طرح-درس-ریاضی-مبحث-مفهوم-ضرب-پایه-سوم-ابتدایی

دانلود طرح درس ریاضی مبحث مفهوم ضرب پایه سوم ابتدایی،
با فرمت word و در 6 صفحه قابل ویرایش.

قسمتی از این طرح درس :
هدف کلی :آموزش مفهوم ضرب. 
هدف جزئی : 
عبارت ضربی را بخواند . 
ضرب مربوط به شکل رابنویسد. 
مفهوم ضرب را بیان کند . 
شکل مربوط به ضرب را نشان دهد. 
هدف رفتاری: 
 دانش آموز در کلاس درس و با استفاده از مهره هایی که در اختیار دارد ضرب 2 پنج تا می شود 10 را نشان دهد . 
دانش آموز بدون استفاده از کتاب با تصاویری که روی تخته کلاس کشیده شده ضرب 2 هف تا می شود ... (14)را بنویسد. 
دانش آموز مفاهیم ضرب را از حفظ و با تمرکز بیان کند. 

این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.
دانلود فایل

طرح درس ریاضی مبحث مفهوم ضرب پایه سوم ابتدایی
دانلود طرح درس ریاضی مبحث مفهوم ضرب پایه سوم ابتدایی, طرح درس آماده ریاضی مبحث مفهوم ضرب پایه سوم ابتدایی, طرح درس در مورد ریاضی مبحث مفهوم ضرب پایه سوم ابتدایی, طرح درس روزانه ریاضی مبحث مفهوم ضرب پایه سوم ابتدایی, طرح درس سالانه , درس پژوهی ریاضی م,,,

طرح درس


دانلود فایل| |

تحقیق مديريت طرح

سایر گرایش های مدیریت

کاربرد ریاضی در علوم مختلف

سایر رشته های فنی مهندسی

تقریر مبحث وضع

سایر رشته های علوم انسانی

مفهوم پایداری ورودی خروجی

سایر رشته های فنی مهندسی

مفهوم پردازش خط لوله اي

سایر رشته های فنی مهندسی

كنفرانس ضربه به سر

سایر رشته های فنی مهندسی

طرح لوستر چینی

طرح لوستر و آباژور