جزوه دست نویس or1 تحقیق در عملیات یک استاد قمی

جزوه دست نویس or1 تحقیق در عملیات یک استاد قمی

 

 

مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد رشته های صنایع و مدیریت صنعتی است.(جزوه سال 91)

 فصول:

1- جبر خطی 

2- حل هندسی

3- سیمپلکس و دوگان

4-برنامه ریزی پارامتریک

5-تحلیل حساسیت

6- حمل و نقل


دریافت فایل
جزوه دست نویس or1   تحقیق در عملیات یک استاد قمی
جزوه دست نویس or1 , تحقیق در عملیات یک, استاد قمی

فنی و مهندسی


دانلود فایل| |

جزوه دفاع مقدس

سایر رشته های فنی مهندسی