پرسشنامه های اخلاق سازمانی ، مدیریت کیفیت جامع ، هوش معنوی و عملکرد شغلی کارکنان در یک فایل

پرسشنامه های اخلاق سازمانی ، مدیریت کیفیت جامع ، هوش معنوی و عملکرد شغلی کارکنان در یک فایل

با سلام این فایل شامل 4 پرسشنامه به شرح زیر است:

اخلاق سازمانی 21 سوال

عملکرد شغلی 15 سوال

هوش معنوی 42 سوال

مدیریت کیفیت جامع شامل 7 بعد و 42 سوال

 


دریافت فایل
پرسشنامه های اخلاق سازمانی ، مدیریت کیفیت جامع ، هوش معنوی و عملکرد شغلی کارکنان در یک فایل

علوم انسانی


دانلود فایل| |

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی