پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر براساس مدل بالدریج

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر براساس مدل بالدریج

با سلام

پرسشنامه شامل ابعاد :

1-رهبری با 7 سوال

2- اطلاعات و تجزیه و تحلیل با 6 سوال

3- برنامه ریزی کیفیت راهبردی با 6 سوال

4- مدیریت و توسعه منابع انسانی با 5 سوال

5- مدیریت کیفیت فرایند با 9 سوال

6- کیفیت و نتایج عملیاتی 6 سوال

7- رضایت مشتری و تمرکز بر مشتری 9 سوال

مناسب برای پژوهشگرانی که به دنبال پرسشنامه در زمینه کیفیت فراگیر هستند.(این پرسشنامه براساس مدل بالدریج است)

فایل ورد است


دریافت فایل
پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر براساس مدل بالدریج
پرسشنامه , کیفیت فراگیر, بالدریج

علوم انسانی


دانلود فایل| |

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی