چرا مراجع تقلید در ثبوت ماه رمضان و عید فطر اختلاف دارند؟ چند نکته باعث اختلاف فتوای مراجع تقلید در مسئله رؤیت هلال و ثبوت اول ماه می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: رؤیت با چشم مسلح یا عادی برخی مراجع تقلید (مانند آیات عظام فاضل و بهجت و رهبری) وجود قمر در آسمان را […]